skip to Main Content
+48 91 35 101 35 +48 513 238 282
FORMY PŁATNOŚCI

Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A. IV Oddział w Szczecinie
PL 85 1240 3930 1111 0000 4228 9782

COPYLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jagiellońska 29
70-365 Szczecin
NIP: 8520021886

W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr …” oraz podać numer zamówienia i nazwisko zamawiającego.

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie zrealizowany dopiero po jego opłaceniu.

W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Back To Top