skip to Main Content
+48 91 35 101 35 +48 513 238 282
Formatowanie Tekstu W Projektach

Formatowanie tekstu w projektach

Praca z tekstem to jeden z trudniejszych tematów, z którymi grafik musi się zmierzyć projektując ulotki, katalogi i inne materiały do druku. Oprócz kompozycji i doboru odpowiedniego fontu, trzeba pamiętać o kilku zasadach, które obowiązują w języku polskim. Najczęstszymi błędami jakie pojawiają się na wydrukach są bękarty, wdowy, szewcy i sieroty. Prawda, że dość nietypowe nazwy? 🙂 Poniżej wyjaśniamy co skrywa się za tymi terminami.

Sierotka – błąd w składzie tekstu polegający na pozostawieniu na końcu wiersza krótkiego słowa, zwłaszcza jednoliterowego (spójnik lub przyimek tj. “i”, “ale”, “nad”, “w”, “z” itp.) Sierotki rażą szczególnie w sąsiedztwie znaków interpunkcyjnych. Reguła ta obowiązuje wyłącznie w języku polskim i czeskim. W pozostałych językach w ogóle nie jest znana.

Wdowa – pozostawienie na końcu akapitu bardzo krótkiej linii – zwykle składającej się z jednego słowa lub końcówki przenoszonego słowa. Wdowa postrzegana jest jako błąd z uwagi na to, że pozostawia zbyt wiele pustego miejsca między akapitami lub na końcu strony.

Bękart – podobnie jak wdowa, jest to pojedyncze słowo lub krótki wiersz, ale występuje nie na końcu, ale na początku bloku tekstowego lub strony. Błąd ten sprawia, że górny brzeg tekstu jest nierówny.

Szewc – wiersz pozostawiony na dole strony. Szewc jest odwrotnością wdowy. W tym wypadku to dolny brzeg tekstu wydaje się zaburzony.

Wdowa Przykłady
Wdowa Przykłady
Bękart Przykłady
Sierotka Przykłady
Szewc Przykłady

Są to błędy wyłącznie typograficzne, nie ortograficzne. Ale nie należy ich lekceważyć. Tekst z takimi błędami wygląda bardzo nieprofesjonalnie. Źle wpływa na odbiór treści, ponieważ zaburza kolumny tekstu i zakłóca rytm czytania. Jako profesjonaliści zwracamy na to uwagę. Wklejając treść do projektu niemal zawsze pojawiają się takie błędy. Dużo czasu poświęcamy na opracowanie, by się ich pozbyć. Robimy to ręcznie – przy pomocy komputera, ale w dalszym ciągu ręcznie. Nie mamy do tego magicznego przycisku w swoich programach graficznych, jak to często wyobrażają sobie nasi klienci. A uwierzcie, że my też baaardzo chcielibyśmy, żeby taki przycisk istniał 😉

Przeważnie formatowanie tekstu zajmuje najwięcej czasu projektowego. Niestety często poprawki, które otrzymujemy od klientów nie dotyczą strony graficznej, a właśnie zmian w treści. Poprawiając choćby jedno zdanie, tekst, który sobie ładnie opracowaliśmy, wysypuje się i całą pracę musimy robić od nowa. Dlatego prosimy naszych klientów, by przesyłali nam dokładnie opracowane treści. To znacznie ułatwi nam pracę, a klienci szybciej otrzymają projekt.

Justyna Hajduk

Back To Top